POWIATOWA I MIEJSKA:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Konstantego Prusa

44-200 Rybnik
ul. Józefa Szafranka 7
tel. centrala:
032 422 35 41
032 423 60 02
032 423 71 01
e-mail:
sekretariat@biblioteka.rybnik.pl
Projekt i wykonanie:
toprojekt
POPRZEDNIA STRONA

Aktualności

NASTĘPNA STRONA
Konkurs fotograficzny dla uczniów. Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku we współpracy z Rybnickim Oddziałem
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Rybniku oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rybniku organizuje:
Międzyszkolny konkurs FOTOGRAFICZNY
Kiedy myślę: POLSKA…

Konkurs kierowany jest do uczniów:
 • Rybnika, powiatu rybnickiego
 • Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
  oraz szkół prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Polsce
Cele konkursu:
 • uczczenie 100-lecia niepodległości Polski
 • propagowanie uczuć patriotycznych
 • pogłębianie i inicjowanie zainteresowań, pasji i umiejętności
 • możliwość twórczej realizacji

Zasady przygotowania pracy:
 • praca powinna być przygotowana przez uczniów samodzielnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich
 • tematem zdjęcia winno być to, co jego autorowi kojarzy się z naszą Ojczyzną;
  jakie obrazy nasuwają mu się, gdy słyszy słowo: Polska
 • możliwe formy pracy:
 •  

  1. Osobiście wykonane ZDJĘCIE przyklejone do barwnego passe-partout (kartka formatu A4 twardszego papieru typu brystol w kolorach: białym, szarym lub czarnym) z odpowiednio dobranym podpisem zdjęcia. Podpisem może być samodzielnie nadany tytuł, złota myśl lub fragment poezji

   

  2. CYKL od trzech do pięciu osobiście wykonanych ZDJĘĆ przyklejonych do passe-partout (kartka formatu A3 twardszego papieru typu brystol w kolorach: białym, szarym lub czarnym) z odpowiednio dobranym podpisem. Podpisem może być samodzielnie nadany tytuł, złota myśl lub fragment poezji. Dobrze w całym cyklu zdjęć zachować jednakowy układ – wszystkie zdjęcia w pionie lub wszystkie zdjęcia w poziomie

 

Więcej w REGULAMINIE