Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Kontrast
Rozmiar

Cennik usług bibliotecznych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku

 1. Karty biblioteczne:

  • wydanie karty bibliotecznej – bezpłatnie,
  • opłata za wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 5 zł.
 2. W bibliotece obowiązują kaucje:

  • zryczałtowane dla Czytelników spoza woj. śląskiego (za wypożyczenie książki – 30 zł, za wypożyczenie zbiorów na innych nośnikach – 50 zł, za wypożyczenie gazet lub czasopism – 10 zł);
  • za wypożyczenie szczególnie cennych zbiorów (dotyczy wszystkich Czytelników, wartość kaucji widnieje na cennym egzemplarzu).
 3. Zbiory cenne:

  • Materiały podlegające wypożyczeniu za kaucją opatrzone są pieczęcią „Książka cenna” lub „Kaucja” wraz z określoną wysokością kaucji.
 4. Przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

  • Za każdy tydzień po terminie zwrotu – 50 gr od każdej jednostki inwentarzowej.

 5. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych użytkownik jest zobowiązany:

  • odkupić takie same,
  • lub po uzgodnieniu z bibliotekarzem inne o wartości nie mniejszej niż aktualna cena rynkowa materiału,
  • lub wpłacić ekwiwalent pieniężny, ustalany każdorazowo przez bibliotekarza, w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej i nie mniejszej niż cena inwentarzowa materiału.
  • Za zagubienie lub zniszczenie dodatków do czasopism – 10 zł.
 6. Usługi reprograficzne:

  • zakup nośnika – 2 zł,
  • wydruk A-4 - 50 gr,
  • skanowanie – 2 zł / skan,
  • skanowanie z obróbką graficzną i OCR – 5 zł / skan.
 7. Usługi informacyjne i bibliograficzne realizowane na zamówienie:

  • Zestawienie bibliograficzne – 1 zł / opis
  • Zestawienie bibliograficzne z zawartością – 5 zł / opis
  • Korekta opisów bibliograficznych – 10 zł / za rozpoczęte 100 opisów
 8. Wypożyczenia międzybiblioteczne:

  • Koszty korespondencji i przesyłek – zaliczkowo wg cennika Poczty Polskiej

 9. Opłata za wynajem sali wykładowej i holu:
  • do 3 godzin - 500 zł brutto,
  • za każdą następną godzinę - 120 zł brutto,
  • opłata za wynajem innego pomieszczenia do 3 godzin – 300 zł brutto, za każdą następna godzinę – 65 zł brutto,
  • dla instytucji kulturalno – oświatowych przewiduje się możliwość negocjacji cen.

 Informacji dotyczących wynajmu sali udziela Dział Administracyjno-Gospodarczy PiMBP w Rybniku, tel. (32) 42 23 541 wew. 413.