Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Kontrast
Rozmiar

Misją Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku jest kreowanie i zaspokajanie oświatowych, kulturalnych i informacyjnych potrzeb mieszkańców Rybnika i Powiatu Rybnickiego poprzez:

  • Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu.

  • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie wszechstronnej informacji i fachowego poradnictwa w doborze lektury.

  • Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej i wypożyczeń międzybibliotecznych.

  • Popularyzację książki i czytelnictwa.

  • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowymi i upowszechnianie kultury.