Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Kontrast
Rozmiar

Jak zapisać się do biblioteki?

Aby zapisać się do Biblioteki, należy okazać dokument z numerem PESEL. Przy zapisie użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne, duplikat kosztuje 5 zł.

Zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek. Za osoby do 13-go roku życia zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Nie, ale osoby, które nie mieszkają, nie uczą się lub nie pracują w naszym województwie muszą zapłacić zryczałtowaną kaucję – 30 zł za jedną książkę.

Hasło dostępu do konta można otrzymać przy zapisie do Biblioteki lub w dowolnym innym momencie. Hasło wydaje dyżurujący bibliotekarz.

Tak, ale trzeba zalogować się w naszym systemie. Aktualnie można zamawiać i rezerwować książki znajdujące się w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Jednorazowo można zamówić 10 książek. Liczba zamówień i wypożyczeń sumuje się.

Rezerwować można książki wypożyczone, a zamawiać dostępne na półkach.

Można wypożyczyć lub zamówić jednorazowo w jednej wypożyczalni maksymalnie 10 książek a w całej sieci maksymalnie 20.
Liczba zamówień i wypożyczeń sumuje się.

W Oddziale Zbiorów Specjalnych można wypożyczyć maksymalnie 5, a w filiach 10 egzemplarzy.

W Czytelni Głównej można wypożyczyć 5 czasopism lub gazet. Nie wypożycza się numerów bieżących.

Książki wypożycza się na 28 dni (cztery tygodnie).

Tak, na kolejne 28 dni -
osobiście, telefonicznie, online ze strony swojego konta bibliotecznego. Wypożyczenia można prolongować 3 razy.

Jeżeli opłata regulaminowa nie przekracza 5 złotych, można przedłużyć termin zwrotu książki osobiście lub telefonicznie, nie ma możliwości prolongaty online.

Jeżeli opłata regulaminowa nie przekracza 5 złotych można przedłużyć termin zwrotu książki osobiście lub telefonicznie, nie ma możliwości prolongaty online.

Zagubienie trzeba zgłosić w Bibliotece. Wydanie duplikatu kosztuje 5 zł.

Tak, dostęp do Internetu jest bezpłatny. Komputery z dostępem do Internetu znajdują się w Bibliotece Głównej i w wszystkich filiach. We wszystkich bibliotekach dostępne jest WIFI.

Informacje o godzinach pracy Biblioteki Głównej oraz filii znajdują się tutaj.

Użytkownik, który zamierza wycofać kaucję zryczałtowaną, powinien poinformować o tym Bibliotekę co najmniej dzień wcześniej.
Nieodebrane kaucje po 12 miesiącach stanowią dochód biblioteki.

Tak, samoobsługowa kserokopiarka A-4 znajduje się w Czytelni oraz holu Biblioteki Głównej. Odbitka kosztuje 20 gr. Nie dysponujemy kolorowym ksero.

Udział w spotkaniach autorskich, wystawach i innych imprezach organizowanych przez Bibliotekę jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich chętnych.