Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Kontrast
Rozmiar

Obowiązek informacyjny (RODO)

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) informujemy:

1.    Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku.

2.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych pod adresem rodo@biblioteka.rybnik.pl  ze wskazaniem formy w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.

3.    Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i należności z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu korzystania z usług PiMBP oraz w celach statystycznych i badawczych. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1.000).

4.    Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.).

5.    Osoba, której dane dotyczą, ma  prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, a w sprawach spornych prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

6.    Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji Statutowych zadań Biblioteki na podstawie odrębnych umów.

7.    Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) informujemy, w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).

 Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuję” lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku.

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych pod adresem rodo@biblioteka.rybnik.pl  ze wskazaniem formy w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.

 3. Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz:

 a)  informowania za jego pomocą o naszej aktywności,

 b) promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy,

 c) budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej.

 4. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 a)    podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

 b)    właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:

 a)    w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora,

 b)    Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka,

 c)    dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.

 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, do sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, a w sprawach spornych prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

   7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.