Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Kontrast
Rozmiar

Historia Biblioteki

Pierwsze
Drugie
 1. Uruchomienie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rybniku.

  Pierwsza dyrektor biblioteki - Helena Sakowska oraz Stanisław Babuchowski - instruktor do spraw oświaty dorosłych Inspektoratu Szkolnego w Rybniku wspólnie rozpoczynają poszukiwanie i gromadzenie polskich książek.

 2. Utworzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Rewolucji Październikowej 12 (obecnie ul. 3 Maja).

 3. 1949 - 1959

  Sukcesywny rozwój działalności biblioteki skutkuje rozbudową sieci bibliotecznej.

 4. 1960 - 1970

  Otwarcie filii w Rybniku – Ligocie, na Osiedlu Tysiąclecia, przy ulicy Kościuszki 59, w dzielnicy Piaski.

 5. W 1975 roku funkcjonuje już 11 filii bibliotecznych. W 1988 roku sieć bibliotek miejskich liczy już 20 filii.

  Szybko rozwijającą się siecią bibliotek na terenie miasta i powiatu kierowali kolejno: Piotr Żymełka, Maria Leśkiewicz, Gertruda Urbańska, Eugenia Cuber, Danuta Radziszewska, Elżbieta Soroczan, a od 1 lutego 1987 r. Halina Opoka.

 6. 1975

  Likwidacja Powiatowej Biblioteki Publicznej. Zadania w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego nad bibliotekami gminnymi i filiami (31 placówek), gromadzenie i opracowanie księgozbioru przejmuje biblioteka miejska, pełniąca obowiązki biblioteki rejonowej do 31 grudnia 1990.

 7. 1981

  Zamknięto bibliotekę centralną z powodu złych warunków lokalowych (na 120 m2 zmagazynowano ok. 60000 książek na regałach sięgających do sufitu). Doraźnym rozwiązaniem problemu było rozdzielenie księgozbioru. Rok później przeniesiono zatem literaturę popularnonaukową oraz Czytelnię do Sali Kameralnej Teatru Ziemi Rybnickiej. W dotychczasowej siedzibie pozostała literatura piękna dla dorosłych oraz literatura piękna dla dzieci i młodzieży.

 8. 1985

  Rośnie nowy budynek biblioteki centralnej. Autorem projektu architektonicznego jest Marian Skałkowski, a jego generalnym wykonawcą Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe PEBEROW.

 9. Nowy budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa przy ulicy Księdza Józefa Szafranka 7 zostaje oddany do użytku.

 10. Od 1 stycznia 1991 Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku podlega władzom samorządowym miasta.

 11. Na mocy porozumienia pomiędzy Zarządem Miasta Rybnika, a Zarządem Powiatu Rybnickiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku przejmuje zadania biblioteki powiatowej.

  Obecnie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku posiada 20 filii. Sprawuje także nadzór merytoryczny nad bibliotekami gminnymi i ich filiami.