Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Kontrast
Rozmiar

Bajka o srebrnej gwiazdce

16 grudnia w ramach projektu „Zręczne ręce dziecięce” zorganizowano spotkanie z rodzicami.

Podczas spotkania rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w projekcie wystawiono przedstawienie pt. „Bajka o srebrnej gwiazdce”. Następnie wszyscy zasiedli przy stole, by wziąć udział w warsztatach.

„Zręczne ręce dziecięce” jest projektem aktywizacji i rozwoju dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i dysfunkcyjnością. Został on wyłoniony z grupy projektów walczących o dofinansowanie przez Fundację Banku Zachodniego WBK z programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.GALERIA