Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Kontrast
Rozmiar

W ubiegłym tygodniu Biblioteka Główna zakończyła projekt "Fabryka Wyobraźni".

Projekt był realizowany od września w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

Projekt był realizowany od września w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

Projekt skierowany był do podopiecznych Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku oraz Placówki Wsparcia Dziennego "Centrum" z Rybnika.

Dzieci wzięły udział w kreatywnych warsztatach artystycznych (warsztaty malarstwa ebru,
kirigami
oraz tworzenia masek „moja druga twarz”, wspólnym tworzeniu lapbooków
(własnoręcznie wykonanej książki) oraz finałowej imprezie podsumowującej pracę uczestników połączonej z sesją zdjęciową i rozdaniem upominków.

Projekt skierowany był do osób z niepełnosprawnością intelektualną i zagrożonych wykluczeniem, którym zajęcia pozwolą uwierzyć w siebie i zwiększyć widoczność w środowisku lokalnym, a także stworzyć szansę lepszego poznania się przy wspólnej realizacji przedsięwzięcia.Zajęcia były podstawą do integracji uczestników, nauczenia ich tolerancji, uwrażliwienia na odmienność, która nie powinna powodować wykluczenia społecznego.

Realizacja projektu stworzyła beneficjentom niepowtarzalną okazję do zbierania doświadczeń. Projekt miał na celu także "odczarować" bibliotekę często postrzeganą jako miejsce, w którym jedynie wypożycza się książki.

Projekt był dofinansowany przez program "Bank Dziecięcych Uśmiechów" Banku Zachodniego WBK Grupa Santander.

Więcej informacji w zakładce Fabryka wyobraźni