Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Kontrast
Rozmiar

Tydzień Bibliotek - wystawa "Ziemia Święta w obiektywie Stanisława Ligonia"

Zapraszamy do obejrzenia wystawy „Ziemia Święta w obiektywie Stanisława Ligonia”. To nie tylko fotograficzna wyprawa na Bliski Wschód, ale również podróż w czasie, bo zdjęcia Stanisława Ligonia portretują Ziemię Świętą sprzed kilkudziesięciu lat.

Znamy Stanisława Ligonia jako wszechstronnego twórcę – artystę malarza, pisarza, radiowca, działacza narodowego czy twórcę teatralnego, ale jeszcze do niedawna nie znaliśmy go jako fotoreportera. Wystawa odkrywa nieznany wcześniej talent autora „Berów i bojek śląskich” i prezentuje jego palestyńskie fotografie.

Stanisław Ligoń, po wybuchu II wojny światowej wielokrotnie ostrzegany o grożącym mu niebezpieczeństwie, opuścił Katowice i szlakiem przez Węgry i Jugosławię trafił do Palestyny. W trakcie podróży uwieczniał miejsca i zabytki oraz dokumentował życie codzienne Arabów, Żydów, polskich żołnierzy i emigrantów. Mimo, że fotografie zostały wykonane prostym amatorskim aparatem, odzwierciedlają artystyczny kunszt ich autora.

Ocalało ponad dwieście wyjątkowych zdjęć, które składają się na niezwykły dokument pokazujący Ziemię Świętą w latach II wojny światowej. Najciekawsze z nich będzie można zobaczyć na wystawie

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej

przy ul. Szafranka 7 w Rybniku

od 9 do 31 maja.

Fotografie zostały udostępnione dzięki uprzejmości Biblioteki Śląskiej.