Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Kontrast
Rozmiar

Styczniowe warsztaty

W ramach projektu dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych i dekoracyjnych.

W styczniu uczestnicy projektu „Zręczne ręce dziecięce” brali udział w warsztatach plastycznych, w zajęciach „Domowy Survival”, wyrabiały także biżuterię i artykuły dekoracyjne.

„Zręczne ręce dziecięce” jest projektem aktywizacji i rozwoju dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i dysfunkcyjnością. Został on wyłoniony z grupy projektów walczących o dofinansowanie przez Fundację Banku Zachodniego WBK z programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.


GALERIA 1


GALERIA 2 - warsztaty „Podróże małe i duże”