Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Kontrast
Rozmiar

Odczytajmy Paruszowiec

Zapraszamy do odwiedzania wirtualnego archiwum społecznego projektu.

Pan Jerzy Natkaniec podzielił się z nami krótką historią paruszowskiego basenu:


W 1931 staraniem Dyrekcji Huty Silesia w Rybniku-Paruszowcu wybudowano nowoczesny basen kąpielowy z szatniami i słupkami startowymi o długości 50 m. Na terenie basenu znajdowały się też natryski i plaże wysypane piaskiem. Z basenu korzystali urzędnicy huty oraz członkowie ich rodzin. Kierownikiem ośrodka był Antoni Opawski, po wojnie pracownik Huty Silesia. Basen był również bazą pierwszego powojennego klubu pływackiego przy Zrzeszeniu Stal w Rybniku-Paruszowcu – jego kierownikiem był Tadeusz Rodecki, pracownik techniczny Huty Silesia.

Od lat 50-tych XX wieku tereny basenu były często wykorzystywane przez dyrekcję Huty Silesia, związki zawodowe i inne organizacje społeczne do organizacji różnych imprez masowych dla mieszkańców Rybnika. W lipcu i sierpniu każdego roku organizowano tzw. Spartakiady dla pracowników Huty, nieodłącznym atrybutem było gotowanie grochówki.
Na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku przy basenie powstał specjalny basen dla dzieci.

Basen i tereny przyległe były całkowicie utrzymywane przez Hutę Silesia.
Po likwidacji Huty w 1999r. tereny basenu zostały zaniedbane i zdewastowane, same baseny zostały zasypane.
W 2017 roku w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy zagłosowali za budową Tężni na Paruszowcu w miejscu starego basenu.Więcej ciekawostek na stronie projektu http://odczytajmy-paruszowiec.blogspot.com/


Ideą przewodnią projektu jest przypomnienie historii dzielnicy Rybnika - Paruszowca, jej znaczenia dla miasta i wkładu w ogólnopolski rozwój, a przede wszystkim wzbudzenie dumy ze swojej małej ojczyzny i zaangażowanie mieszkańców w aktywne działania na rzecz dzielnicy. Projekt realizowany będzie poprzez cykl międzypokoleniowych warsztatów artystycznych, fotograficznych, spotkań autorskich, wykładów historycznych, grę miejską, a przede wszystkim spotkania z mieszkańcami. Zebrane wspomnienia, anegdoty, zdjęcia dzielnicy zamieszczone zostaną w utworzonym tzw. Archiwum społecznym – blogu o dzielnicy Paruszowiec-Piaski.