Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Kontrast
Rozmiar

Nasz pomysł otrzymał dofinansowanie

Jedynie 8 bibliotek otrzymało dofinansowania z Biura Programu „Niepodległa".

Dzięki dofinansowaniu z Biura Programu „Niepodległa" już od czerwca w filii nr 4 i 15 będzie realizowany projekt pod nazwą „Bohaterowie naszych ulic".

Projekt zakłada współpracę międzypokoleniową wśród mieszkańców Kamienia i Paruszowca, branie udziału w warsztatach historycznych, wyszukiwawczych i graficznych. Owocem zajęć ma być folder informacyjny dotyczących patronów ulic obu dzielnic.

Warto dodać, ze łącznie 139 bibliotek złożyło wnioski. Aby otrzymać dofinansowanie należało zdobyć w ocenie wniosków minimum 80 punktów. Wśród pozytywnie rozpatrzonych wsparcie finansowe otrzymało 8 bibliotek.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie niepodlegla.gov.pl

_____
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.