Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Kontrast
Rozmiar

Konkurs plastyczny "Baśniowa zakładka"

Naszych młodych Czytelników zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym „Baśniowa zakładka”, który rybnicka biblioteka organizuje z okazji 217. urodzin Hansa Christiana Andersena.

CO ZROBIĆ?

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie zakładki do książki, inspirowanej baśniami H. CH. Andersena, w dowolnej technice plastycznej.

Uczestnik dostarcza do rybnickiej biblioteki jedną zakładkę o wymiarach: długość 20 cm, szerokość 8 cm.

Prace konkursowe oceni Jury, które weźmie pod uwagę następujące kryteria:

- pomysłowość,

- oryginalność ujęcia tematu,

- estetykę wykonania,

- samodzielność.

DLA KOGO?

Konkurs skierowany jest do Czytelników biblioteki w wieku od 6 do 12 lat. Prace zostaną podzielone na dwie grupy wiekowe:

- 6 – 9 lat;

- 10 – 12 lat.

GDZIE I KIEDY DOSTARCZYĆ PRACĘ?

Zakładkę należy dostarczyć do Oddziału dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej przy ul. Szafranka 7 w Rybniku lub przesłać pocztą – w kopercie z dopiskiem „Baśniowa zakładka - konkurs” do 31 marca 2022 roku, do godz. 19:00, na adres:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Szafranka 7

44-200 Rybnik

Do pracy należy załączyć formularz zgłoszeniowy, który można wypisać na miejscu – w Oddziale dla dzieci i młodzieży, dostarczając pracę.

Formularz dostępny jest również tutaj: Formularz zgłoszeniowy

KIEDY WYNIKI?

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4 kwietnia 2022 r.

Wyniki udostępnione będą na stronie www.biblioteka.rybnik.pl oraz na Facebook.com/PiMBPRybnik/

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Organizator zastrzega sobie prawo ekspozycji najciekawszych prac.

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu Imprez PiMBP w Rybniku, dostępnego na www.biblioteka.rybnik.pl.

Informacji o konkursie udziela Oddział dla dzieci i młodzieży:

e-mail: wypozyczalnia.dzieci@biblioteka.rybnik.pl

telefon: 32 42 23 541, wew. 9402 lub 9406.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy