Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Kontrast
Rozmiar

Konkurs: „Kryminalne zagadki Rybnika”

Pisanie to Twoja pasja? Lubisz opowiadania osadzone w kryminalnej rzeczywistości? Weź udział w konkursie literackim rybnickiej biblioteki pod nazwą „Kryminalne zagadki Rybnika”.

DLA KOGO?

Konkurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych. Zgłoszenia przyjmowane są zarówno od osób zajmujących się profesjonalnym pisaniem, jak i amatorów. Ze względu na tematykę, autor opowiadania musi mieć ukończony 16 rok życia.

CO?

Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania o tematyce kryminalnej.

Zależy nam, by prace osadzone były w rybnickich realiach. Zachęcamy, by autorzy w swoich opowiadaniach uwzględnili charakterystyczne dla miasta Rybnika elementy: urbanistykę, zabytki, krajobraz, wydarzenia kulturalne.

JAK?

Objętość wydruku nie może przekroczyć pięciu stron A4 maszynopisu (czcionka Times New Roman 12; marginesy normalne, interlinia 1,5). Autor zobowiązany jest do nadania autorskiego tytułu swojej pracy.

Na ostatniej stronie, pod tekstem autor zamieszcza swoje dane w tym: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail w celu ewentualnego kontaktu.

WAŻNE

Prace należy przesłać e-mailem na adres:  czarnaseria@biblioteka.rybnik.pl (w temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs literacki 2022”) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Biblioteki ul. J. Szafranka 7, 44-200 Rybnik do 16.11.2022 r.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku.

Spośród nadesłanych prac laureata wyłoni powołane przez organizatora konkursu jury. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł, zaś dla laureatów II i III miejsca nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na grudzień 2022 r.

Nadesłane dzieła muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim. Dopuszcza się również wykorzystanie gwary śląskiej.

Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).


Konkurs organizowany jest przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rybniku w ramach projektu „Czarna Seria” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Regulamin konkursu