Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
Kontrast
Rozmiar

Historia małej ojczyzny i bohaterów jej ulic

Projekt społeczny Kamienia i Paruszowca „Bohaterowie naszych ulic” zakończył się, zatem przyszedł czas na przedstawienie efektów pracy koordynatorów i uczestników społecznych działań bazujących na poszukiwaniu zapomnianych historii.

Dzięki realizacji projektu powstało archiwum społeczne dzielnicy Kamień - merytorycznie i graficznie opracowane przez Stefanię Orszulik (kierownik filii nr 15 PiMBP w Kamieniu).

 

Efektem pracy uczestników podczas trwania projektu jest także ulotka prezentująca sylwetki patronów ulic Paruszowca i Kamienia. Ulotka powstała dzięki warsztatom historycznym, wyszukiwawczym graficznym, które trwały od września do października w dzielnicach objętych projektem.
 
ULOTKA:
 

Powstała także wystawa przedstawiająca sylwetki patronów ulic Kamienia i Paruszowca. Na ekspozycji znajdziemy bohaterów i bohaterki:

- Teofil Biela,

- Wojciech Korfanty,

- Karol Miarka,

- Aniela Wolnik,

- Teofil Brzoza,

- Maria Konopnicka,

- Ks. Jan Pojda,

- Ks. Henryk Groborz,

- Alojzy Szewczyk,

- Kazimierz Ogrodowski.

 Wystawę znajduje się w holu Biblioteki Głównej przy ul. Szafranka 7 w Rybniku. 

WYSTAWA:

Koordynatorki projektu:

- Stefania Orszulik – Kamień,

- Bogumiła Ziołko-Napieralska – Paruszowiec.

 Opracowanie graficzne filmu, wystawy i ultoki: Lech Pierchała.

 O projekcie:

„Bohaterowie naszych ulic” to społeczny projekt bibliotek Paruszowca (filia nr 4) i Kamienia (filia nr 15), którego realizacja rozpoczęła się w sierpniu, a zakończyła 16 listopada 2020 r.

Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu warsztatów potrzebnych do przygotowania ulotek przedstawiających bohaterów ulic danej dzielnicy. Uczestnicy brali udział w warsztatach historycznych, by poznać sylwetki bohaterów swoich, warsztatach wyszukiwawczych oraz graficznych. Na bazie zdobytych umiejętności uczestnicy stworzyli profesjonalny folder informacyjny o swoich rodzimych bohaterach.

Podsumowując, warto nadmienić, że projekt obudził w koordynatorkach i uczestnikach apetyt na więcej lokalnych historii, opowieści, legend. Można powiedzieć, że zaangażowani w projekt mieszkańcy złapali bakcyla lokalnej pamięci, którą warto pielęgnować i zgłębiać – to chyba najbardziej wartościowy efekt realizacji „Bohaterów naszych ulic”.

Film rejestrujący spacer śladami bohaterów:


Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.