POWIATOWA I MIEJSKA:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Konstantego Prusa

44-200 Rybnik
ul. Józefa Szafranka 7
tel. centrala:
032 422 35 41
032 423 60 02
032 423 71 01
e-mail:
sekretariat@biblioteka.rybnik.pl
Projekt i wykonanie:
toprojekt
POPRZEDNIA STRONA

Aktualności

NASTĘPNA STRONA
Uchwała Rady Miasta Rybnika Uchwała Rady Miasta Rybnika dotycząca podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.

 

Zmiany będą dotyczyły zmiany lokali następujących filii:

 

1) Filii nr 5, dotychczas mieszczącej się przy ul. Podmiejskiej 1 na ul. Świętego Maksymiliana 26. Zmiana spowodowana jest zmianą warunków umowy ze strony PGE Energia Cieplna, w której obecnie mieści się ww. Filia.

 

2) Filii nr 15, dotychczas mieszczącej się przy ul. Gminnej 10 na ul. Alojzego Szewczyka 28. Zmiana wynika z poprawy warunków lokalowych. Przeniesienie planowane do rozbudowywanych pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Kamieniu.

 

Tekst uchwały wraz z uzasadnieniem dostępny na stronie: bip.um.rybnik.eu