POWIATOWA I MIEJSKA:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Konstantego Prusa

44-200 Rybnik
ul. Józefa Szafranka 7
tel. centrala:
032 422 35 41
032 423 60 02
032 423 71 01
e-mail:
sekretariat@biblioteka.rybnik.pl
Projekt i wykonanie:
toprojekt
POPRZEDNIA STRONA

Aktualności

NASTĘPNA STRONA
Baśniowa Parada Konkurs rozpoczyna się 20 marca i potrwa do 25 kwietnia 2017 roku.

 

Cel konkursu:
- promocja czytelnictwa;
- nabycie umiejętności plastycznego odniesienia się do treści literackich;
- kształtowanie wyobraźni artystycznej wynikające z doświadczeń nabytych podczas czytania;
- promocja biblioteki jako instytucji kulturotwórczej.

 

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich czytelników biblioteki (także filii) i bibliotek w powiecie bez względu na wiek. Uczestnik może dostarczyć jedną kukiełkę/lalkę teatralną. Typ wykonanej lalki jest dowolny i zależy od autora (marionetka, pacynka, jawajka, lalka teatru cieni na kiju). Wielkość marionetki, jawajki, lalki na kiju nie powinna przekroczyć 50 cm.

 

Do dostarczonych na konkurs lalek należy przymocować (umieszczone w osobnej kopercie) dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, tytuł dzieła literackiego, które zainspirowało twórcę.
Lalki należy dostarczać do dnia 25 kwietnia 2017 do Biblioteki Głównej (Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Szafranka 7).

 

Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród laureatom oraz prezentacja dostarczonych prac nastąpi 11 maja 2017 o godz. 17:00 roku w PiMBP w Rybniku.

 

Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie.

 


PLAKAT
statystyka